Пригласительные в Ташкенте Мебельные ткани в Ташкенте Мебельная фурнитура в Ташкенте Двери в Ташкенте Спецодежда в Ташкенте
RUENG
logo

We care about your health!

Цитрамон-П

There are no translations available.

2Таъсир этувчи моддалар (ХПН): Ацетилсалицил кислотаси, парацетамол, кофеин.

АТС поди: N02BA71

Фармакотерапевтик гурухи: Аналгетиклар-антипиретиклар Фармакологик хусуснятлари

Огрик колдирувчи, хароратни туширувчи ва яллигланишга карши таъсир к>фсатади.

Ацетилсалицил кислотаси огрщ колдирувчи, хароратни туширувчи, ва яллигланишга карши таъсирга эга.

Парацетамол хароратни туширувчи ва огрик холдирувчи таъсир курсатади.

Кофеин уйкуни ва чарчаш хиссини камайтиради, юрак-томир тизимига таъсир этиб, юрак кискаришлари тез-тезлигини оширади, гипотониядаги артериал босимини кутаради.

Кулланилиши

Кучсиз ёки'уртача намоён болтан огрик синдромини даволаш (бош огриги, тиш огриги, невралгия, миалгия, дисмёнорея ва бошкалар), шамоллаш ва бонка инфекцион-яллигланиш касалликларида тана хароратини пасайтириш учун кулланади.

Б^уллаш усули ва дозалари

Ичга, 1-2 таблеткадан кунига 2-3 марта овкатдан кейин.

Максимал суткалик доза - 6 таблетка. Кабул килиш оралиги камида 4 соат.

Буйраклар ёки жигар фаолияти бузилганида препаратни кабул килишлар оралига 8 соатдан кам булмаслиги керак, Препаратни шифокорнинг тавсиясисиз ва кузатувисиз 5 кундан ортик огрикни колдирувчи ва 3 кундан ортик иситмани туширувчи воситаси сифатида куллаш мумкин.

Но жуя таъсирлари

Камдан-кам: терининг аллергик реакциялари (тошма, кичима, эшакем), юрак уриши, бош айланнши, кунгил айнаши, меъда сохасида огриклар. Узок муддат катта Дозаларда кабул килинганда, жигар ва буйраклар фаолиятининг бузилиши пайдо булиши мумкин.

Куллаш мумкин булмаган холатлар

Препаратнинг компонентларига шахсий юкори сезувчанлик. Меъда ва 12 бармокли ичак яра касаллиги, мёъда-ичакдан кон кетишлар, жигар ва буйраклар фаолиятининг яккол бузилишлари. Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназанинг наслий йуклиги. Кон кетишига ва кон куюлишига мойиллиги булган кон касалликлари. Глаукома, бронхиал астма, хомиладорлик, лактация даври.

Препаратни вируслар чакирган уткир респиратор касалликлари (УРВИ, грипп) булган 15 ёшгача булган болаларга, Рей синдромининг ривожланишининг хавфи булганлиги учун буюрилмайди.

Дорилар билан узаро таъсири

Препарат кон ивишини ва тромбоцитлар агрегациясини пасайтирувчи дори воситаларининг таъсириии, хамда глюкокортикоидлар, сульфонилмочевина унумлари, метотрексат, нонаркотик анальгетик ва ностероид яллигланишга карши воситаларнинг ножуя таъсирларини кучайтиради. Препаратни барбитуратлар, тиришишга карши воситалар, рифампицин ва алкоголли ичимликлар билан бирга куллашдан сакланиш керак.

Махсус курсатмалар

Кекса ёшдаги шахсларга, буйраклар ва жигар фаолияти бузилган беморларга эхтиёткорлик билан кулланади.

Дозани ошириб юборилиши

Белгилари: кунгил айнаши, кусиш, меъдада огрик, куп терлаш, тери копламаларининг окариши, тахикардия. Захарланишга шубха килинганида дархол шифокорга мурожаат килинг.

Чикарилиш шакли

Таблеткалар, 0,5 г дан.

Саклаш шароити

Курук, коронгу жойда.

Яроклилик муддати

4 йил.

Олиш тартиби рецептисиз.

Урамида курсатилгак яроклилик муддати утганидак сунг кулланилмасин.

Болалар ола олмайдиган жойда саклансин.

Жалюзи в Ташкенте

Двери в Ташкенте